4/2016. (II.06.)

A közgyűlés 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával Tóthné Vámosi Gyöngyvér Ágnest megválasztja a Szavazatszámláló bizottság vezetőjének.