4/2020.(VIII.29.)

A közgyűlés a 4/2020.(VIII.29.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával az AOSZ alapszabálya értelmében az Autisták Országos Szövetsége tagjai által fizetendő éves tagdíj mértékét 15 000 Ft – ban határozza meg.