4/2019.(V.18.)

A közgyűlés a 4/2019.(V.18.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 kódszámú „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” elnevezésű projekt előrehaladásáról szóló beszámolót.