4/2019.(II.23.)

A közgyűlés a 4/2019.(II.23.) számú 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával az AOSZ alapszabálya értelmében az Autisták Országos Szövetsége tagjai által fizetendő éves tagdíj mértékét 15.000,- Ft –ban határozza meg.