4/2018.(V.12.)

A közgyűlés a 4/2018.(V.12.) számú 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.