3/2017.(IX.30.)

A közgyűlés a 3/2017.(IX.30.) számú 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja ASD Munkacsoport Civil Társaságot (nevében eljáró természetes személy Egle Botond) a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének.