3/2017. (II.25.)

A közgyűlés 3/2017. (02. 25.) számú 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Csille Lajost, Löffler Andrást és Tóthné Vámosi Gyöngyvér Ágnest a Szavazatszámláló Bizottság tagjának.