3/2016. (II.06.)

A közgyűlés 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Ujszászi Károlyt, Löffler Andrást és Tóthné Vámosi Gyöngyvér Ágnest a Szavazatszámláló bizottság tagjának.