3/2015. (I. 17.)

A közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Doubravszky Júliát a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének.