3/2023.(V.26.) közgyűlési határozat

A közgyűlés a 3/2023.(V.26.) számú 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.