3/2022.(V.21.)

A közgyűlés a 3/2022.(V.21.) számú 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.