3/2020.(VIII.29.)

A közgyűlés a 3/2020.(VIII.29.) számú  18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.