3/2019.(V.18.)

A közgyűlés a 3/2019.(V.18.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.