3/2019.(II.23.)

A közgyűlés a 3/2019.(II.23.) számú 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.