3/2018.(V.12.)

A közgyűlés a 3/2018.(V.12.) számú 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja az Autista Gyermekekért Egyesület nevében eljáró természetes személyt: Kövérné Miklós Zsuzsannát a Szavazatszámláló bizottság vezetőjének.