2/2016. (V.14.)

A közgyűlés 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Csordás Annát és Tóth Dórát jegyzőkönyv-hitelesítőnek.