2/2015. (V. 16.)

A közgyűlés 30 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Ujszászi Károlyt és Szilágyi Józsefet jegyzőkönyv-hitelesítőnek.