2/2015. (I. 17.)

A közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Herfert Krisztinát, Harter Árpádnét és Doubravszky Júliát a Szavazatszámláló Bizottság tagjának.