2013/II. (V. 11.)

A Közgyűlés megválasztotta a szavazatszámláló bizottság elnökének Doszpoly Orsolyát, tagoknak Cselényi Orsolyát és Nagy Barnát.