2013/2.

A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta a közgyűlési napirendi pontok sorrendjének változását.