2/2018 (II.17.)

A közgyűlés a 2/2018 (II.17.) számú 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja az Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület nevében eljáró természetes személyt: Schmidt Ferencnét és a Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület nevében eljáró természetes személyt: Nagyné Kovács Ilonát a jegyzőkönyv hitelesítőjének.