14/2014. (V. 10.)

A közgyűlés 44 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával a 2014. évi érvényes tagdíját az alábbiak szerint határozza meg:

Egyéni tagdíjak: 2000 Ft/év

Szervezeti tagdíjak: 10.000 Ft/év