14/2020.(VIII.29.)

A közgyűlés a 14/2020.(VIII.29.) számú 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával – figyelemmel az Alapszabály 3.2. pontjában foglaltakra – tudomásul veszi a megválasztott vezető tisztségviselőkkel és a Felügyelő Bizottsági tagokkal történő szerződéskötést, továbbá díjazásuk, költségtérítésük megállapítását az Autisták Országos Szövetsége hatályos határozatai alapján.