13/2014. (V. 10.)

A közgyűlés 38 igen, 5 nem és 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával feljogosítja az Elnökséget, hogy egy elnökségi tag helyettesítse az ügyvezető titkárt határozatlan ideig.