13/2022.(V.21.)

A közgyűlés a 13/2022.(V.21.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával – figyelemmel az Autisták Országos Szövetsége Alapszabályának X. 3.2. pontjában foglaltakra – tudomásul veszi a megválasztott Alelnökkel történő szerződéskötést, továbbá díjazását, költségtérítésének megállapítását az Autisták Országos Szövetsége hatályos határozatai alapján.