13/2020.(VIII.29.)

A közgyűlés a 13/2020.(VIII.29.) számú 18 igen 0 nem 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület tagot, a jogi személy vezető tisztségviselő nevében a vezető tisztségviselői feladatok (Felügyelő Bizottsági tag) ellátására kijelölt természetes személyként Nagyné Kovács Ilonát választotta meg az Autisták Országos Szövetsége Felügyelő Bizottsági tagjának 2024. augusztus 29. napjáig terjedő időtartamra.