12/2014. (V. 10.)

A közgyűlés 60 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja, hogy az AOSZ választott tisztségviselőinek költségtérítése az alábbiak szerint kerüljön meghatározásra:

Elnök max. 100.000 Ft/hó

Alelnökök és tagok személyenként max. 30.000 Ft/hó

Felügyelőbizottság tagjai személyenként: max. 20.000 Ft/hó