1/2015. (V. 16.)

A közgyűlés 30 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándornét jegyzőkönyv-vezetőnek.