1/2015. (I. 17.)

A közgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándornét a jegyzőkönyv vezetőjének, Szilágyi Józsefet és Pető Juditot a jegyzőkönyv hitelesítőjének.