1/2014. (V. 10.)

A közgyűlés 66 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándornét a jegyzőkönyv vezetőjének.