12/2022.(V.21.)

A közgyűlés a 12/2022.(V.21.) számú 13 igen, 6 nem, 1 érvénytelen szavazat mellett meghozott határozatával PontMás Vas Megyei Autista Gyermekekért Alapítvány tagot, a jogi személy vezető tisztségviselő nevében a vezető tisztségviselői feladatok (Alelnök) ellátására kijelölt természetes személyként Pohánka Editet választotta meg az Autisták Országos Szövetsége Alelnökének 2022. május 21. napjától 2026. május 21. napjáig terjedő időtartamra.