12/2020.(VIII.29.)

A közgyűlés a 12/2020.(VIII.29.) számú 16 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett meghozott határozatával Autista Sérültekért Zalában Alapítvány tagot, a jogi személy vezető tisztségviselő nevében a vezető tisztségviselői feladatok (Felügyelő Bizottsági tag) ellátására kijelölt természetes személyként Jakab Károlynét választotta meg az Autisták Országos Szövetsége Felügyelő Bizottsági tagjának 2024. augusztus 29. napjáig terjedő időtartamra.