11/2017. (V.13.)

A közgyűlés a 11/2017.(V.13.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával jóváhagyja az Autisták Országos Szövetsége megválasztott Felügyelő Bizottsági tagjával a Felügyelő Bizottsági tagi tisztség betöltésével kapcsolatban kötendő szerződést.