11/2016. (II.06.)

A közgyűlés 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja, hogy az AOSZ tagjainak 2016. évi éves tagdíja ne változzon, az a 2015. évi tagdíjjal azonos maradjon.