11/2014. (V. 10.)

A közgyűlés 60 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja, hogy az AOSZ elnökének tiszteletdíja havi bruttó 250.000 Ft legyen.