11/2022.(V.21.)

A közgyűlés a 11/2022.(V.21.) számú 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával a 10/2022.(V.21.) számú határozatával megválasztott könyvvizsgáló társaságnak, az Autisták Országos Szövetsége 2022. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálatának az elvégzéséért járó megbízási díját, nettó 400.000,-Ft, azaz nettó négyszázezer forintban határozza meg.