10/2017. (II.25.)

A közgyűlés 10/2017. (02. 25.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával az előterjesztetteknek megfelelően elfogadta az AOSZ Alapszabályának módosítását és meghatalmazza Kővári Edit elnököt a módosított Alapszabály aláírására.