10/2016. (II.06.)

A közgyűlés 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja, hogy – figyelemmel az elfogadott Alapszabály módosításra – az AOSZ fizesse vissza azoknak a tagoknak a teljes 2016. évi már befizetett tagdíját, akiknek az AOSZ tagsági jogviszonya a kötelező jogszabályi előírásnak eleget tevő Alapszabályi rendelkezés miatt megszűnik.