10/2023.(V.26.) közgyűlési határozat

A közgyűlés a 10/2023.(V.26.) számú 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával a 9/2023.(V.26.) számú határozatával megválasztott könyvvizsgáló társaságnak, az Autisták Országos Szövetsége 2023. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálatának az elvégzéséért járó megbízási díját, nettó 450.000,-Ft, azaz nettó négyszázötvenezer forintban határozza meg.