10/2020.(VIII.29.)

A közgyűlés a 10/2020.(VIII.29.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával az ASD Munkacsoport Civil Társaság tagot, a jogi személy vezető tisztségviselő nevében a vezető tisztségviselői feladatok (Alelnök) ellátására kijelölt természetes személyként Csonka Gábort választotta meg az Autisták Országos Szövetsége Alelnökének 2024. augusztus 29. napjáig terjedő időtartamra.