10/2018 (II.17.)

A közgyűlés a 10/2018 (II.17.) számú 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával jóváhagyja Kővári Edit elnökkel történő szerződés megkötését azzal, hogy a szerződésének aláírására jogosult személynek az AutiSpektrum Egyesület a veszprém megyei autista gyermekekért nevében eljáró természetes személyt: Brokés Juditot és az Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület nevében eljáró természetes személyt: Schmidt Ferencnét hatalmazza meg.
Hálózati koordinátor
Feladat: a projekt keretében szolgáltatási pontok hálózatának módszertani kialakítása, a hálózat irányítása és szakmai támogatása.
A munkavégzésre irányuló jogviszony megbízás heti 20 órában.
A jogviszony időtartama 2018. 01.01-2020.12.31.
Díjazás: bruttó 120.000 Ft/hó