1/2022.(V.21.)

A közgyűlés a 1/2022.(V.21.) számú 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándornét a jegyzőkönyv vezetőjének, valamint az Abigél Közhasznú Egyesület meghatalmazottját, Novák Andrásnét és Márk Ferenc Bertalannét a jegyzőkönyv hitelesítőjének.