1/2019 (II.23.)

A közgyűlés a 1/2019.(II.23.) számú 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándornét a jegyzőkönyv vezetőjének, 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett Szigeti Lászlónét, és Nagyné Kovács Ilonát a jegyzőkönyv hitelesítőjének.