2022. május 11-én közzétett bejegyzés:

Az érvényes jelöltek neveit tartalmazó Jelölő ívek pdf dokumentumban olvashatóak:

Jelölő ív alelnök tisztségre és a Jelölt bemutatkozása

Jelölő ív elnökségi tag tisztségre és a Jelölt bemutatkozása

Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) 2022. április 21-én jelölést indított egy alelnök és két elnökségi tag tisztségre.

A jelölés kiírásának dátuma: 2022. április 21.  

JELÖLÉS A jelölés módját, és az ezzel kapcsolatos információkat, dokumentumokat megtalálod ezen az oldalon.

 

Meghívó Közgyűlésre

Minden tagot szeretettel várunk az Autisták Országos Szövetségének
2022.05.21-én 10.30 órakor tartandó rendkívüli közgyűlésére.
(A regisztráció 9.30-kor kezdődik.)

Helyszíne: AOSZ iroda (1053 Budapest, Fejér Gy. utca 10.)

A közgyűlés napirendje:
 1. Határozatképesség megállapítása
 2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 3. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének a megválasztása
 4. Napirendi pontok elfogadása
 5. Alapszabály módosítás elfogadása
 6. Az AOSZ tagjai éves tagdíjának a meghatározása
 7. Az Elnökség beszámolója és annak elfogadása a 2021. évi munkaterv megvalósulásáról
 8. 2021. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
      8.1. Elnöki beszámoló a 2021. évi költségvetés megvalósulásáról (AOSZ 2021. évi költségvetési                           tervéhez  képest történt eltérések bemutatása)
      8.2. Könyvvizsgálói jelentés
      8.3. Felügyelő Bizottsági beszámoló
      8.4. Az AOSZ 2022. évi munkatervének és költségvetési tervének elfogadása
 9. A választott könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
10. A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek bemutatkozása időtartamának a meghatározása, a jelöltek          bemutatkozása

Szünet

11. Megüresedett elnökségi tisztségviselők megválasztása titkos szavazással
12. A megválasztott elnökségi tisztségviselők díjazásának, költségtérítésének a jóváhagyása

Ha a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve határozatképtelen, a megismételt közgyűlést aznap 2022.05.21-én 11.30 órakor tartjuk meg változatlan helyszínnel és változatlan napirendi pontok mellett. Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes!

2022.05.21-én 10.30 órára összehívott közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés kezdetéig kötetlen időtöltés biztosít lehetőséget a vidéki tagszervezetek egymással való találkozására, az AOSZ tevékenységének megvitatására.

A tájékoztatók, a meghatalmazás minta és az egyéb dokumentumok legkésőbb 2022. május 11-től honlapunkról is letölthetők, és a tagszervezetek számára e-mailben is kiküldésre kerülnek.

A Szövetség elnöksége kéri a tagszervezetek képviselőinek megjelenését!                                                                                                                                                     

                                                                                                                   A szövetség elnöksége

A közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz tartozó mellékletek:

5. napirendi pont – az alapszabály módosítását érintő határozati javaslatok
7. napirendi pont – Az Elnökség beszámolója a 2021. évi munkaterv megvalósulásáról
8. napirendi pont – 2021. évi egyszerűsített beszámoló, közhasznúsági és kiegészítő mellékletei                       8.1. napirendi pont – A 2021. évi pénzügyi beszámoló                                                                                                8.2. napirendi pont – Könyvvizsgálói jelentés
8.3. napirendi pont – Felügyelő Bizottsági beszámoló és javaslat
8.4. napirendi pont – Az AOSZ 2022. évi munkaterve
8.4. napirendi pont – Az AOSZ 2022. évi költségvetési terve

A felkészülést segítő további anyagok:
Közgyűlési tájékoztató
Meghatalmazás minta (word és pdf)
Alapszabály
Szervezeti és Működési Szabályzat
Választási Szabályzat és mellékletei