Meghívó Közgyűlésre

Minden tagot szeretettel várunk az Autisták Országos Szövetségének

2019. május 18-án 10.30 órakor tartandó közgyűlésére.

(A regisztráció 9.30-kor kezdődik.)

Helyszíne: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3. A/202. terem)

A közgyűlés napirendje:

 1. Határozatképesség megállapítása
 2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 3. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének a megválasztása
 4. Napirendi pontok elfogadása
 5. DATA előrehaladásáról beszámoló
 6. A nyertes ajánlattevővel történő szerződés megkötésének jóváhagyása
 7. Az Elnökség beszámolója és annak elfogadása a 2018. évi munkáról
  7.1 Elnöki beszámoló elfogadása (beszámoló a 2018. évi munkaterv megvalósulásáról)
 8. 2018. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
  8.1 Elnöki beszámoló (pénzügyi beszámoló a 2018. évről, az AOSZ 2018. évi költségvetési tervéhez képest történt eltérések bemutatása)
  8.2 Felügyelő Bizottsági beszámoló

Ha a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve határozatképtelen, a megismételt közgyűlést aznap 2019. május 18-án 11.30 órakor tartjuk meg változatlan helyszínnel és változatlan napirendi pontok mellett. Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes!

2019. május 18-án 10.30 órára összehívott közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés kezdetéig kötetlen időtöltés biztosít lehetőséget a vidéki tagszervezetek egymással való találkozására, az AOSZ tevékenységének megvitatására.

A meghívó, a tájékoztatók, a meghatalmazás minta és az egyéb dokumentumok egyúttal honlapunkról, a http://aosz.hu/kozgyules-2019-majus/ oldalról is letölthetőek.

A mellékletek 2019. május 8-án a http://aosz.hu/kozgyules-2019-majus/ weboldalon kerülnek közzétételre és postai úton kiküldésre.

A Szövetség elnöksége kéri a tagszervezetek képviselőinek megjelenését!

A szövetség elnöksége