Köszöntjük a szociális ágazat dolgozóit a szociális munka napján

Autizmusban érintett társaink és családjaik nevében köszönetünket fejezzük ki a szociális szolgáltatást nyújtó intézmények dolgozóinak fáradhatatlan és kitartó munkájukért.

Az International Federation of Social Workers (Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége) november 12-t jelölte ki a szociális munka napjaként 1997-ben. Ez a nap jó alkalmat kínál arra minden évben, hogy felhívja a közvélemény figyelmét azoknak a szakembereknek az áldozatos munkájára, akik a szociális ágazatban – a családsegítésben, szociális intézményi ellátásban, fogyatékossággal élő személyek ellátásában, idősgondozásban, hajléktalanellátásban, karitatív szervezetekben – dolgoznak.
Szeretettel köszöntjük a szociális ágazat dolgozóit ezen a jeles napon! Köszönjük elhivatottságukat, odaadásukat, türelmüket, szakmai fölkészültségüket.
Külön köszönjük azon tagszervezeteink elhivatott és fáradhatatlan munkáját, amelyek autizmussal élő társainknak és családjaiknak nyújtanak jóllétüket biztosító szolgáltatást szociális területen.