# Időpont Tartalma Hatálya Arány
1/2024.(V.11.) 2024. 05. 11. A közgyűlés a 1/2024.(V.11.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándornét a jegyzőkönyv vezetőjének, valamint Gál Attila, és Kéner Edit a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2/2024.(V.11.) 2024. 05. 11. A közgyűlés a 2/2024.(V.11.) számú 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja a Nógrádi Autizmus Alapítványt (nevében eljáró természetes személy: Pál Mónika), az Zalai Autistákat Segítő Egyesületet (nevében eljáró természetes személy: Kéner Edit), és a Autistákért Szolnokon Egyesületet (nevében eljáró természetes személy: Balogné Szabó Anita) a Szavazatszámláló bizottság tagjainak.  Nógrádi Autizmus Alapítványt (nevében eljáró természetes személy: Pál Mónika) a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének.

10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

3/2024.(V.11.) 2024. 05. 11. A közgyűlés a 3/2024.(V.11.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.

11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

4/2024.(V.11.) 2024. 05. 11. A közgyűlés a 4/2024.(V.11.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége Alapszabályának a módosítását.

11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

5/2024.(V.11.) 2024. 05. 11. A közgyűlés a 5/2024.(V.11.) számú 7 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett meghozott határozatával az AOSZ alapszabálya értelmében az Autisták Országos Szövetsége tagjai által fizetendő éves tagdíj mértékét 20.000,- Ft –ban határozza meg.

7 igen, 1 nem, 3 tartózkodás

6/2024.(V.11.) 2024. 05. 11. A közgyűlés a 6/2024.(V.11.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az elnökség beszámolóját a 2023. évi munkaterv megvalósulásáról.

11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

7/2024.(V.11.) 2024. 05. 11. A közgyűlés a 7/2024.(V.11.) számú 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2023.évi éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, pénzügyi beszámolóját, az AOSZ 2023.évi költségvetési tervében a költségvetési sorok közötti átcsoportosítást, s az eltérések indokolását.

13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

8/2024.(V.11.) 2024. 05. 11. A közgyűlés a 8/2024.(V.11.) számú 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2024. évi munkatervét.

13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

9/2024.(V.11.) 2024. 05. 11. A közgyűlés a 9/2024.(V.11.) számú 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2024. évi költségvetési tervét.

13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

10/2024.(V.11.) 2024. 05. 11. A közgyűlés a 10/2024.(V.11.) számú 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával a Löffler és Orbán Kft.-t (Cg.: 01-09-360525, székhely: 1039 Budapest, Attila utca 88., adószám: 10922334-2-41., MKVK nyt.szám: 001722) választja meg 2024.05.31. napjától 2025.05.31. napjáig terjedő időtartamra az Autisták Országos Szövetsége 2024. üzleti évi könyvvizsgálói feladatainak az ellátására azzal, hogy a megválasztott könyvvizsgáló társaság nevében személyesen eljáró, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős kijelölt kamarai tag könyvvizsgáló Löffler András (kamarai nyilvántartási szám: 003553).

13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

11/2024.(V.11.) 2024. 05. 11. A közgyűlés a 11/2024.(V.11.) számú 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával a 10/2024.(V.11.) számú határozatával megválasztott könyvvizsgáló társaságnak, az Autisták Országos Szövetsége 2024. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálatának az elvégzéséért járó megbízási díját, nettó 500.000,-Ft, azaz nettó ötszázezer forintban határozza meg.

13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás