# Időpont Tartalma Hatálya Arány
1/2023.(V.26.) 2023. 05. 26. A közgyűlés a 1/2023.(V.26.) számú 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándornét a jegyzőkönyv vezetőjének, valamint Gál Attilát, és Szabóné Gyaraki Erikát a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2/2023.(V.26.) 2023. 05. 26. A közgyűlés a 2/2023.(V.26.) számú 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja a Autizmus a Családban Debrecen Egyesületet (nevében eljáró természetes személy: Sipos Zsuzsanna), az Alapítvány az Autista Gyermekekért alapítványt (nevében eljáró természetes személy: Kovácsné Arany Virág), és a Pontmás Vas Megyei Autista Gyermekekért Alapítványt (nevében eljáró természetes személy: Rumi Edina) a Szavazatszámláló bizottság tagjainak. Alapítvány az Autista Gyermekekért alapítványt (nevében eljáró természetes személy: Kovácsné Arany Virág), a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének.

14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
3, a döntésben érdekelt tagszervezet képviselője nem szavazott az alapszabály rendelkezése szerint.

3/2023.(V.26.) 2023. 05. 26. A közgyűlés a 3/2023.(V.26.) számú 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.

16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

4/2023.(V.26.) 2023. 05. 26. A közgyűlés a 4/2023.(V.26.) számú 16 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával az AOSZ Alapszabálya értelmében az Autisták Országos Szövetsége tagjai által fizetendő éves tagdíj mértékét 15.000,- Ft –ban határozza meg.

16 igen, 1 nem, 0 tartózkodás

5/2023.(V.26.) 2023. 05. 26. A közgyűlés a 5/2023.(V.26.) számú 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Elnökség beszámolóját a 2022. évi munkaterv megvalósulásáról.

16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

6/2023.(V.26.) 2023. 05. 26. A közgyűlés a 6/2023.(V.26.) számú 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2022. évi éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, pénzügyi beszámolóját, az AOSZ 2022.évi költségvetési tervében a költségvetési sorok közötti átcsoportosítást, s az eltérések indokolását.

17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

7/2023.(V.26.) 2023. 05. 26. A közgyűlés a 7/2023.(V.26.) számú 16 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2023. évi munkatervét.

16 igen, 1 nem, 0 tartózkodás

8/2023.(V.26.) 2023. 05. 26. A közgyűlés a 8/2023.(V.26.) számú 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2023. évi költségvetési tervét.

16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

9/2023.(V.26.) 2023. 05. 26. A közgyűlés a 9/2023.(V.26.) számú 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával a Löffler és Orbán Kft.-t (Cg.: 01-09-360525, székhely: 1039 Budapest, Attila utca 88., adószám: 10922334-2-41.,  MKVK nyt.szám: 001722) választja meg 2023.05.26. napjától 2024.05.31. napjáig terjedő időtartamra az Autisták Országos Szövetsége 2023. üzleti évi könyvvizsgálói feladatainak az ellátására azzal, hogy a megválasztott könyvvizsgáló társaság nevében személyesen eljáró, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős kijelölt kamarai tag könyvvizsgáló Löffler András (kamarai nyilvántartási szám: 003553).

16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

10/2023.(V.26.) 2023. 05. 26. A közgyűlés a 10/2023.(V.26.) számú 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával a 9/2023.(V.26.) számú határozatával megválasztott könyvvizsgáló társaságnak, az Autisták Országos Szövetsége 2023. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálatának az elvégzéséért járó megbízási díját, nettó 450.000,-Ft, azaz nettó négyszázötvenezer forintban határozza meg.  

16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás