# Időpont Tartalma Hatálya Arány
16/2021.(IX.25.) 2021. 09. 25. A közgyűlés a 16/2021.(IX.25.) számú 18 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett határozatával elfogadja az Alapszabály X. 3.2. j) pontja alapján az AOSZ és Nagy Rudolf közötti munkaszerződés megkötését, továbbá az AOSZ és Brokés Judit közötti munkaszerződés, valamint animátori munkára, munkacsoport vezetési munkára irányuló megbízási szerződések megkötését.

18 igen,
0 nem,
1 tartózkodás

1/2021.(IX.25.) 2021. 09. 25. A közgyűlés az 1/2021.(IX.25.) számú 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándornét a jegyzőkönyv vezetőjének, valamint Nagyné Kovács Ilonát és Cene Lajosnét a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

20 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

2/2021.(IX.25.) 2021. 09. 25. A közgyűlés a 2/2021.(IX.25.) számú 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja az ARON Egyesületet (nevében eljáró természetes személy Szabó-Tóth Éva), az Élet-esély Egyesületet  (nevében eljáró természetes személy Schmidt Ferencné) és Töredék Világ Autizmussal Élő Emberekért Alapítványt (nevében eljáró természetes személy: Milus Csabáné), a Szavazatszámláló bizottság tagjainak. ARON Egyesületet (nevében eljáró természetes személy: Szabó-Tóth Éva), a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének.

20 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

3/2021.(IX.25.) 2021. 09. 25. A közgyűlés a 3/2021.(IX.25.) számú 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.

20 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

4/2021.(IX.25.) 2021. 09. 25. A közgyűlés a 4/2021.(IX.25.) számú 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával az AOSZ alapszabálya értelmében az Autisták Országos Szövetsége tagjai által fizetendő éves tagdíj mértékét 15.000,- Ft –ban (azaz tizenötezer forintban) határozza meg.

20 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

5/2021.(IX.25.) 2021. 09. 25. A közgyűlés az 5/2021.(IX.25.) számú 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett hozott határozatával elfogadja az elnökség beszámolóját a 2020. évi munkáról.

19 igen,
0 nem,
1 tartózkodás

6/2021.(IX.25.) 2021. 09. 25. A közgyűlés a 6/2021.(IX.25.) számú 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2020.évi éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, az AOSZ 2020.évi költségvetési tervében a költségvetési sorok közötti átcsoportosítást, s az eltérések indokolását.

20 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

7/2021.(IX.25.) 2021. 09. 25. A közgyűlés a 7/2021.(IX.25.) számú 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2021. évi munkatervét.

20 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

8/2021.(IX.25.) 2021. 09. 25. A közgyűlés a 8/2021.(IX.25.) számú 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2021. évi költségvetési tervét.

20 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

9/2021.(IX.25.) 2021. 09. 25. A közgyűlés a 9/2021.(IX.25.) számú 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával a Löffler és Orbán Kft-t (Cg.: 01-09-360525, székhely: 1039 Budapest, Attila utca 88., adószám: 10922334-2-41, MKVK nyt.szám: 001722) választja meg 2021. szeptember 25. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra az Autisták Országos Szövetsége 2021. üzleti évi könyvvizsgálói feladatainak az ellátására azzal, hogy a megválasztott könyvvizsgáló társaság nevében személyesen eljáró, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős kijelölt kamarai tag könyvvizsgáló Löffler András (kamarai nyilvántartási szám:003553)

20 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

10/2021.(IX.25.) 2021. 09. 25. A közgyűlés a 10/2021.(IX.25.) számú 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával a 9/2021.(IX.25.) számú határozatával megválasztott könyvvizsgáló társaságnak, az Autisták Országos Szövetsége 2021. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálatának az elvégzéséért járó megbízási díját, nettó 450.000 Ft, azaz nettó négyszázötvenezer forintban határozza meg.

20 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

11/2021.(IX.25.) 2021. 09. 25. A közgyűlés a 11/2021.(IX.25.) számú 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával úgy dönt, hogy nem határoz meg időkorlátot a tisztségre jelöltek bemutatkozására.

20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

12/2021.(IX.25.) 2021. 09. 25. A közgyűlés a 12/2021.(IX.25.) számú titkos szavazással 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával Abigél Közhasznú Egyesület tagot, a jogi személy vezető tisztségviselő nevében a vezető tisztségviselői feladatok (Elnök) ellátására kijelölt természetes személyként Kővári Editet választotta meg az Autisták Országos Szövetsége Elnökének 2021. szeptember 25. napjától 2025. szeptember 25. napjáig terjedő időtartamra.

19 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

13/2021.(IX.25.) 2021. 09. 25. A közgyűlés a 13/2021.(IX.25.) számú titkos szavazással 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával dr. Zakár Andrásnét választotta meg az Autisták Országos Szövetsége Felügyelő Bizottsági tagjának 2021. szeptember 25. napjától 2025. szeptember 25. napjáig terjedő időtartamra.

19 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

14/2021.(IX.25.) 2021. 09. 25. A közgyűlés a 14/2021.(IX.25.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett határozatával elfogadja, hogy az Autisták Országos Szövetsége elnöki feladatait ténylegesen ellátó, e tisztségre megválasztott Kővári Edit elnök tiszteletdíja havi bruttó 600.000 Ft legyen. Az elnökkel az elnöki feladataira kötendő szerződést a közgyűlés nevében PontMás Vas Megyei Autista Gyermekekért Alapítvány (Székhely: 9700 Szombathely, Váci M. utca 12. 3/15. Nyilvántartási szám: 18-01-0000323, képviseletében Pohánka Edit) is írja alá.

19 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

15/2021.(IX.25.) 2021. 09. 25. A közgyűlés a 15/2021.(IX.25.) számú 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett határozatával – figyelemmel az Autisták Országos Szövetsége Alapszabályának X. 3.2. pontjában foglaltakra – tudomásul veszi a megválasztott Elnökkel és a Felügyelő Bizottsági taggal történő szerződéskötést, továbbá költségtérítésük megállapítását az Autisták Országos Szövetsége hatályos határozatai alapján, azzal, hogy a már megállapított költségtérítés összege a mindenkori Elnöki és a felügyelő bizottsági tagi feladatok ellátásához kerültek meghatározásra. Az Elnöki költségtérítés magában foglalja az AOSZ székhelye szerinti helyi, valamint a helyközi tömegközlekedési eszköz igénybevételének a költségét is.

18 igen,
0 nem,
0 tartózkodás