# Időpont Tartalma Hatálya Arány
1/2019.(V.18.) 2019. 05. 18.

A közgyűlés a 1/2019.(V.18.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándornét a jegyzőkönyv vezetőjének, Nagyné Kovács Ilonát és Novák Róbertet  a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

11 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

2/2019.(V.18.) 2019. 05. 18.

A közgyűlés a 2/2019.(V.18.) számú 8 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja az AutiSpektrum Egyesületet (nevében eljáró természetes személy Nagy Zsuzsa), ASD Munkacsoport Civil Társaságot (nevében eljáró természetes személy Tar Lilla), és Alapítvány az Autista Gyermekekért (nevében eljáró természetes személy Kovácsné Arany Virág) a Szavazatszámláló bizottság tagjának. AutiSpektrum Egyesületet (nevében eljáró természetes személy Nagy Zsuzsa) megválasztja a Szavazatszámláló Bizottság elnökének.

8 igen,
0 nem,
3 tartózkodás

3/2019.(V.18.) 2019. 05. 18.

A közgyűlés a 3/2019.(V.18.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.

11 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

4/2019.(V.18.) 2019. 05. 18.

A közgyűlés a 4/2019.(V.18.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 kódszámú „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” elnevezésű projekt előrehaladásáról szóló beszámolót.

11 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

5/2019.(V.18.) 2019. 05. 18.

A közgyűlés a 5/2019.(V.18.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával jóváhagyja az Autisták Országos Szövetsége elnökének az EFOP-1.1.5-17 kódszámú „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” elnevezésű projekt megvalósítása céljából a „Szoftverrendszer kialakítása - mobil alkalmazás és a vele szorosan együttműködő webes kezelőfelület és szerver-alapú szolgáltatás - az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 projekt keretében” az Autisták Országos Szövetsége által kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével történő szerződés megkötését.

1 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

6/2019.(V.18.) 2019. 05. 18.

A közgyűlés a 6/2019.(V.18.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadta az elnökség beszámolóját a 2018. évi munkáról.

11 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

7/2019.(V.18.) 2019. 05. 18.

A közgyűlés a 7/2019.(V.18.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOSZ 2018. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

11 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

1/2019 (II.23.) 2019. 02. 23.

A közgyűlés a 1/2019.(II.23.) számú 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándornét a jegyzőkönyv vezetőjének, 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett Szigeti Lászlónét, és Nagyné Kovács Ilonát a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

21 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

19 igen,
0 nem,
2 tartózkodás

2/2019.(II.23.) 2019. 02. 23.

A közgyűlés a 2/2019.(II.23.) számú 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja az ASD Munkacsoport Civil Társaságot (nevében eljáró természetes személy Oláh János Olivér), a Flóra Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért Alapítványt (nevében eljáró természetes személy Löffler András), és Autista Gyermekekért Egyesületet (nevében eljáró természetes személy Kövérné Miklós Zsuzsanna) a Szavazatszámláló bizottság tagjának. Az Autista Gyermekekért Egyesületet (nevében eljáró természetes személy Kövérné Miklós Zsuzsanna), a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének.

20 igen,
0 nem,
1 tartózkodás

3/2019.(II.23.) 2019. 02. 23.

A közgyűlés a 3/2019.(II.23.) számú 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.

21 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

4/2019.(II.23.) 2019. 02. 23.

A közgyűlés a 4/2019.(II.23.) számú 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával az AOSZ alapszabálya értelmében az Autisták Országos Szövetsége tagjai által fizetendő éves tagdíj mértékét 15.000,- Ft –ban határozza meg.

21 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

5/2019.(II.23.) 2019. 02. 23.

A közgyűlés a 5/2019.(II.23.) számú 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával az Autisták Országos Szövetsége 2019. évi munkatervét.

19 igen,
0 nem,
2 tartózkodás

6/2019.(II.23.) 2019. 02. 23.

A közgyűlés a 6/2019.(II.23.) számú 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával az Autisták Országos Szövetsége 2019. évi költségvetési tervét.

20 igen,
0 nem,
2 tartózkodás

7/2019.(II.23.) 2019. 02. 23.

A közgyűlés a 7/2019.(II.23.) számú 21 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával a DATA projekt beszámolóját elfogadta.

21 igen,
0 nem,
2 tartózkodás

8/2019.(II.23.) 2019. 02. 23.

A közgyűlés a 8/2019.(II.23.) számú 22 igen mellett meghozott határozatával AutiSpektrum Egyesület a Veszprém megyei autista gyermekekért tagot, a jogi személy vezető tisztségviselő nevében a vezető tisztségviselői feladatok (alelnök) ellátására kijelölt természetes személyként (név: Brokés Judit, lakóhely: 8200 Veszprém Lóczy L. u. 40/b., anyja neve: Ács Erzsébet) választotta meg az Autisták Országos Szövetsége alelnökének 2023. február 23. napjáig terjedő időtartamra.

22 igen

9/2019.(II.23.) 2019. 02. 23.

A közgyűlés a 9/2019.(II.23.) számú 10 igen mellett meghozott határozatával Mozaik Közhasznú Egyesület az Autizmussal Élő Emberekért tagot, a jogi személy vezető tisztségviselő nevében a vezető tisztségviselői feladatok (elnökségi tag) ellátására kijelölt természetes személyként (név: Kapitány Imola, lakóhely: 2330 Dunaharaszti, Kölcsey u. 28., anyja neve: Szabó Hedvig Éva) választotta meg az Autisták Országos Szövetsége elnökségi tagjának 2023. február 23. napjáig terjedő időtartamra.

10 igen